Aktuality

26.06.2014 Výsledky Jarnej výzvy Fondu GSK 2014

Ak sme mladí, zvyčajne sa nedokážeme vžiť do kože seniorov. Vyšší vek so sebou prináša pocit neistoty, zraniteľnosti a obavy...

17.04.2014 Fond GSK vyhlasuje Jarnú výzvu 2014 - Šancu majú aj tentoraz inovatívne projekty podporujúce seniorov

Neziskové organizácie z celého Slovenska môžu teraz opäť zažiadať o finančný grant z Fondu GSK na projekty, ktoré pomáhajú...

04.12.2013 Vráskami život nekončí - Vyhlásenie výsledkov Jesennej výzvy fondu GSK - Dávame seniorom príležitosť na plnohodnotný život

Seniori už dnes tvoria početnú skupinu populácie a demografický vývoj naznačuje, že tento trend bude pokračovať. V roku 2050 ich...

Fond GSK sa predstavuje

Fond GSK je neziskový grantový fond spoločnosti GlaxoSmithKline Slovensko, ktorá je pobočkou jednej z najväčších farmaceutických firiem na svete. GlaxoSmithKline (GSK) si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, ktorá vyplýva z jej postavenia, a preto venuje veľkú pozornosť podpore verejnoprospešných a charitatívnych projektov. Na Slovensku podporujeme najmä aktivity v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej oblasti. Cieľom Fondu GSK je pomôcť projektom, ktoré odrážajú celospoločenskú potrebu a majú význam pre konkrétne skupiny ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc druhých. Ide predovšetkým o projekty na pomoc seniorom, chorým deťom, zdravotne či sociálne znevýhodneným.

© 2011 GlaxoSmithKline. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia