Aktuality

30.04.2015 Informácia pre priaznivcov a prijímateľov Fondu GSK

Jarná výzva Fondu GSK dosiaľ nebola vypísaná. Spoločnosť GSK Slovensko v súlade so svojimi internými pravidlami upravuje svoj operačný...

22.12.2014 Fond GSK vyhlasuje výsledky Jesennej výzvy 2014

Podporených bolo šestnásť projektov: kreativita, pohyb aj muzikoterapia pre seniorov Výberová komisia Fondu GSK rozdelila v Jesennej...

02.12.2014 Výberová komisia Fondu GSK rozhodne do Vianoc

Fond GSK ďakuje organizáciám, ktoré zaslali svoje žiadosti o podporu v rámci Jesennej výzvy 2014. Aj tentoraz plánuje prioritne...

Fond GSK sa predstavuje

Fond GSK je neziskový grantový fond spoločnosti GlaxoSmithKline Slovensko, ktorá je pobočkou jednej z najväčších farmaceutických firiem na svete. GlaxoSmithKline (GSK) si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, ktorá vyplýva z jej postavenia, a preto venuje veľkú pozornosť podpore verejnoprospešných a charitatívnych projektov. Na Slovensku podporujeme najmä aktivity v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej oblasti. Cieľom Fondu GSK je pomôcť projektom, ktoré odrážajú celospoločenskú potrebu a majú význam pre konkrétne skupiny ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc druhých. Ide predovšetkým o projekty na pomoc seniorom, chorým deťom, zdravotne či sociálne znevýhodneným.

© 2011 GlaxoSmithKline. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia